קטע:מצודות על נחמיה יב מא

מצודת דוד

"בחצוצרות" - תקעו בחצוצרות