קטע:מצודות על נחמיה יב מ

מצודת דוד

"ותעמודנה" - הביאו לחמי התודה והעמידו בבית ה' ואני אחריהם וחצי הסגנים הלכו עמי