קטע:מצודות על נחמיה יב לח

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"והתודה השנית" - רצה לומר אף נשאו את הלחם השנית

"ההולכת למול" - אשר הלכה מול נגד הלחם הראשונה בשוה לה זה אצל זה ורז"ל נחלקו בדבר

"ואני אחריה" - ואני הלכתי אחר הלחם ההיא מהצד שהלכה היא ועמי הלכו חצי העם העומדים מעל החומה

"מעל למגדל" - משער המים הלכו מלפני מגדל וגו'