מצודות על נחמיה יב לו

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ואחיו" - של זכריה

"בכלי שיר דוד" - הלכו בכלי שיר של דוד