קטע:מצודות על נחמיה יב לג

מצודת דוד

"ועזריה וגו'" - לפי שהמה היו מהיותר חשובים לזה פרטם בשמם