קטע:מצודות על נחמיה יא כג

מצודת דוד

"כי מצות המלך עליהם" - המלך צוה עליהם שיהיו הם הממונים על המלאכה

"ואמנה" - קיום ותוקף המינוי הזאת הוטלה על המשוררים לתקן בדק הבית בכל יום ויום כפי הצורך

מצודת ציון

"ואמנה" - ענין קיום