קטע:מצודות על נחמיה יא כב

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ופקיד וגו'" - הפקיד על הלוים אשר ישבו בירושלים היה עוזי וגו'

"לנגד מלאכת" - הם היו הממונים על מלאכת הבית לחזק את הבדק ולהוסיף בבנין