קטע:מצודות על נחמיה יא כא

מצודת דוד

"יושבים" - היו יושבים בעופל והוא שם מגדל בירושלים

"על הנתינים" - פקידים על הנתינים