קטע:מצודות על נחמיה יא ח

מצודת דוד

"ואחריו" - במעלה וחשיבות

"תשע וגו'" - ועמו תשע מאות וגו'