קטע:מצודות על נחמיה ט יח


מצודת ציון

"מסכה" - מדבר הניצק וניתך

"נאצות" - ענין כעס ובזיון