פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על נחמיה ט יג

מצודת דוד

"ודבר עמהם" - דברת עמהם

"משמים" - כי הרכין את השמים ופירש על ההר