מצודות על נחמיה ט יב


מצודת דוד

"ובעמוד ענן" - על ידי עמוד הענן הנהגתם ביום להורות להם הדרך אשר ילכו בה

מצודת ציון

"הנחיתם" - הנהגתם כמו ולא נחם (שמות י"ג)