מצודות על נחמיה ח יא


מצודת דוד

"מחשים" - היו משתקים את כל העם ואמרו להם שתקו מן הבכי

מצודת ציון

"מחשים" - משתיקים כמו עת לחשות (קהלת ג')

"הסו" - שתקו כמו ויהס כלב (במדבר י"ג)