קטע:מצודות על נחמיה ח ד

מצודת דוד

"אשר עשו לדבר" - הנעשה מתחלה בעבור זה