קטע:מצודות על נחמיה ז עב

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ומן העם" - מבני יהודה ובנימין

"וכל ישראל" - הם מיתר השבטים

"בעריהם" - אשר היו ערי נחלתם עד שלא גלו

"ובני ישראל בעריהם" - ואז היו בני ישראל בערי נחלתם

מצודת ציון

"ויגע" - כמו והגיע