קטע:מצודות על נחמיה ז סח


מצודת ציון

"פרדיהם" - הם הבאים מן הסוס והחמור