קטע:מצודות על נחמיה ז סז

מצודת דוד

"מלבד" - החשבון הזה הוא מלבד עבדיהם ואמהותיהם של אלה הנזכרים והיו שבעת אלפים וגו'

"משוררים ומשוררות" - זכרים ונקבות לשורר בדרך כי עלו בשמחה ובטיול

"מאתים וארבעים וחמישה" - ובעזרא נאמר רק מאתים כי אותן הארבעים וחמשה היו אז קטנים והיו נטפלים אל הגדולים ובימי נחמיה נתגדלו וחשב גם אותם