קטע:מצודות על נחמיה ז סג

מצודת דוד

"ומן הכהנים" - הם בני חביה וגו'

"אשר לקח" - הוא חוזר על בני ברזלי לומר שאביהם לקח אחת מבנות ברזלי לאשה ולזה היה נקרא עליהם שם ברזלי לומר עליהם בני ברזילי