קטע:מצודות על נחמיה ז נז

מצודת דוד

"בני עבדי שלמה" - והם היו בני סוטי וגו'