קטע:מצודות על נחמיה ז מה

מצודת דוד

"השוערים" - שהיו שומרים שערי המקדש עד לא גלו והם היו בני שלום וגו'