קטע:מצודות על נחמיה ז לט

מצודת דוד

"הכהנים" - רצה לומר וזהו מספר הכהנים

"בני ידעיה לבית ישוע" - נתן סימן על ידעיה לומר שהיה מיוחס לבית ישוע ומזרעו היה