קטע:מצודות על נחמיה ז כא

מצודת דוד

"בני אטר לחזקיה" - נתן סימן על אטר לומר שהיה מזרע יחזקיה או רצה לומר עם הבנים של יחזקיה