מצודות על נחמיה ז יא


מצודת דוד

"פחת מואב" - המושל במואב

"לבני ישוע ויואב" - רצה לומר מן בני ישוע ומן בני יואב שהיו מבני פחת מואב מספרם היו אלפים וגו'