קטע:מצודות על נחמיה ז ז

מצודת דוד

"הבאים" - אשר באו עתה למקומם עם זרובבל וגו'

"ישוע" - הוא יהושוע כהן גדול

"מספר אנשי" - זהו המספר של החשובים וכן כל איש ואנשים שבמקרא