קטע:מצודות על נחמיה ז ג

מצודת דוד

"עד חום השמש" - עד יתחמם השמש בתכלית החמימות והוא בחצי היום

"ועד הם עומדים" - ובעוד שהממונים עומדים יסגרו את הדלתות ואח"כ ילכו הממונים לביתם

"ואחוזו" - החזיקו בדבר המנוי הזאת והיו זהירים בה

"והעמיד" - העמידו שומרים מיושבי ירושלים

"איש במשמרו" - כל איש ישמור בשערי העיר בעת בוא זמן משמרו הקבוע לו ומלבד זאת ישמור כל אחד נגד ביתו

מצודת ציון

"יגיפו" - יסגירו כי וסגרת הדלת (מלכים ב ד') תרגם יונתן ותגיפון