קטע:מצודות על נחמיה ז ב

מצודת דוד

"ואצוה וגו' על ירושלים" - רצה לומר להיות ממונים על שמירת העיר

"כי הוא" - כי חנניה היה נראה כאיש אמת וירא את ה' מימים רבים