קטע:מצודות על נחמיה ז א

מצודת דוד

"ויפקדו" - היו ממנים את השוערים והמשוררים איש איש על עבודתו

"והלוים" - הם הממונים על אוצרות בית ה' וכדומה

מצודת ציון

"ויפקדו" - מלשון פקידות וגזברות