פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על נחמיה ו יא

מצודת דוד

"האיש כמוני יברח" - וכי איש כמוני יברח מן האויב הלא לכלימה תחשב וכאומר הנה גם זרועי משלה לי להלחם עמו

"ומי כמוני" - ועוד מי הוא הזר כמוני אשר יבוא אל ההיכל וישאר חי כי הלא מות יומת וכמ"ש והזר הקרב יומת (במדבר ג)

"לא אבוא" - לכן לא אבוא אל ההיכל