קטע:מצודות על נחמיה ו ח

מצודת דוד

"לא נהיה" - אין דבר זה נשמע בעובדי כוכבים רק אתה בעצמך ממציא הכזב הזה מלבך

מצודת ציון

"בודם" - ענין המצאת הכזב וכן בדיך מתים יחרישו (איוב י"א)