קטע:מצודות על נחמיה ה יד

מצודת דוד

"גם מיום" - רצה לומר גם הטובה הזאת עשיתי עם ישראל כי מעת אשר צוה המלך אותי להיות מושל להם בארץ יהודה והיא משנת וגו' כל אותן השנים אני וחברי הנשמעים לי לא אכלנו מאכל המוטל להאכיל את הפחה מדמי העם

מצודת ציון

"פחם" - פחה שלהם