פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על נחמיה ה טו

מצודת דוד

"והפחות" - אבל הפחות הראשונים וגו' הם הכבידו עול על העם

"ויקחו מהם" - לקחו מהם כסף בעבור צורך לחם ויין די ספוקם מלבד ארבעים שקלי כסף בכל שנה

"נעריהם" - של הפחות הראשונים

מצודת ציון

"אחר" - הוא כענין מלבד ר"ל לבד לקיחת מ' שקלים לקחו עוד בלחם ויין

"שלטו" - משלו