פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על נחמיה ד יז

מצודת דוד

"ואחי" - חברי

"אשר אחרי" - הנמשכים אחרי ונשמעים אלי

"פושטים בגדינו" - לשכב מבלי לבוש וכל זה מפחד האויב

"איש שלחו המים" - רצה לומר זולתי האיש אשר המים הפשיטו כלומר הצריך לטהר עצמו בטבילה הוא לבדו פשט את בגדיו והרי הוא כאלו המים הפשיטו

מצודת ציון

"שלחו" - ענין הפשט כי ופשט את בגדיו (ויקרא ו)תרגם אונקלוס ושלח