קטע:מצודות על נחמיה ד טז

מצודת דוד

"בעת ההיא" - עד לא כלו בנין החומה

"לעם" - המה אשר מערי יהודה

"בתוך ירושלים" - לשמור מן האויב כי פן יבוא

"משמר" - עוסקים בשמירה

"מלאכה" - עוסקים במלאכה