פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על נחמיה ד ז

מצודת דוד

"מתחתיות למקום" - מתחת מקום הבנין מאחורי החומה כלפי החוץ

"בצחיחים" - בגבהי הסלעים

"ואעמיד" - יפרש אמריו לומר שהעמיד שם את העם כל משפחה לעצמה עם חרבותיהם וגו' למען ישמרו את הבונים

מצודת ציון

"בצחיחים" - בעליונות הסלעים מקום היובש שבו והוא מלשון צחה צמא (שם ה') וכן על צחיח סלע (יחזקאל כ"ד)

"רמחיהם" - חניתות