פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על נחמיה ד ו

מצודת דוד

"היושבים אצלם" - בערי הצרים והיו הם נכנעים להם

"ויאמרו לנו" - היהודים ההם התרו וזרזו אותנו עשר פעמים וכה אמרו התקבצו מכל המקומות שאתם מפוזרים בהם אשר כולכם תשובו עלינו למלחמה (כי גם היהודים ההם בע"כ באו עם הצרים לארוב על הבונים אבל גילו מצפון הדבר לאנשי ירושלים להיות נשמרים מהם)