קטע:מצודות על נחמיה ג לו

מצודת דוד

"שמע" - ואמר נחמיה שמע אלהינו כי היינו לבזיון

"והשב" - מה שמחרפין אותנו השב עליהם ותנם לבזיון כאשר יהיו בארץ שביה