קטע:מצודות על נחמיה ג לג

מצודת דוד

"ויחר לו" - בלב

"ויכעס וגו'" - הראה כעסו