קטע:מצודות על נחמיה ג לב

מצודת דוד

"לשער הצאן" - כי שם היה התחלת הבנין כמ"ש למעלה והיו בונים בהקף עד באו אל מקום ההתחלה