פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על נחמיה ג לא

מצודת דוד

"נגד וגו'" - רצה לומר ומבית הנתינים והרוכלים ולהלאה עד נגד שער המפקד ומשם והלאה עד המקום שעולים בה אל הפנה

מצודת ציון

"והרוכלים" - הם סוחרי הבושם