פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על נחמיה ג כח

מצודת דוד

"מעל שער הסוסים" - משער הסוסים ולמעלה אל גובה ההר

"איש לנגד ביתו" - כי שם עמדו בתי הכהנים