פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על נחמיה ג טז

מצודת דוד

"ועד הברכה העשויה" - רצה לומר ומנגד קברי דוד והלאה עד הברכה העשויה בידי אדם שהביאו בה המים ומשם והלאה עד בית הגבורים