פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על נחמיה ג ד

מצודת דוד

"ועל ידם" - סמוך למקום בנין בני הסנאה

"החזיק" - חיזק מלאכת הבנין

"ועל ידם" - סמוך למקום בנין הראשונים