קטע:מצודות על נחמיה ג א

מצודת דוד

"קדשוהו" - קדשו אותו בפה להיות קדוש בקדושת העיר

"ועד מגדל המאה" - בנו החומה עד מגדל המאה וקדשוהו ומשם והלאה עד מגדל חננאל

מצודת ציון

"שער הצאן" - כך שמו על דבר ידוע אצלם וכן כולם