פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"וישלח" - כבר שלח עמי מעת הלכי או הפחוות שלחו עמו בדבר המלך והרי הוא כאלו שלח המלך

"שרי חיל ופרשים" - לכבודו ולשמרני בדרך