פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"ואגרת" - גם יתנו לי אגרת אל אסף השומר את הפרדס וגו' והוא היה הפקיד על עצי היער

"לקרות" - לעשות תקרות על שערי הר הבית המסבב את בית המקדש

"ולחומת העיר" - עצים לצורך בנין החומה

"אשר אבוא אליו" - רצה לומר הנעשה לצרכי לבוא אליו לשבת בו

"ויתן" - צוה לתת לי אגרות

"כיד אלהי" - כמו שהיה יד אלהי טובה עלי לתת לי חן בעיני המלך

מצודת ציון

"הפרדס" - הוא גן מעץ פרי כמו גנות ופרדסים (קהלת ב')

"לקרות" - מלשון תקרה

"הבירה" - כן יקרא בית המקדש כמו שכתוב לא לאדם הבירה (ד ברי הימים א כ"ט)