פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על נחמיה א ו


מצודת ציון

"תהי נא" - תהא עתה או היא ענין לשון בקשה

"קשבת" - ענין שמיעה