קטע:מצודות על נחמיה א א

מצודת דוד

"דברי נחמיה" - רצה לומר נחמיה כתב ספר זה

"שנת עשרים" - למלכות דריוש הפרסי

מצודת ציון

"הבירה" - ר"ל מקום ארמון המלך