קטע:מצודות על נחום ג יח

מצודת דוד

"נפשו עמך" - המון העם מצאו נופש ומרגוע על ההרים ואין מי מקבצם לרדת אל המלחמה

"ישכנו אדיריך" - הגבורים שוכנים במקומם ואינם הולכים למלחמה מול האויב

"נמו רועיך" - מנהיגי המלחמה כאלו נתנמנמו בשינה ועזבו הנהגת המלחמה

מצודת ציון

"נמו" - מלשון תנומה ושינה

"רעיך" - מנהיגיך

"אדיריך" - גבוריך

"נפשו" - מלשון נופש ומרגוע כמו שבת וינפש (שמות לא)