קטע:מצודות על נחום ב ח

מצודת דוד

"מתופפות" - כמו שהאדם מכה בתוף כן הן מכות על לבבהן כדרך הנשים המקוננות

"ואמהותיה" - שפחותיה מנהגות אותה בקול קינה כנהימת קול יונים

"והוצב גלתה הועלתה" - ר"ל המלכה הנצבת פנימה לימין המלך כענין שנאמר נצבה שגל לימינך (תהלים מה) נתגלית לעין כל והועלתה על המרכבה להוליכה בגולה

מצודת ציון

"והוצב" - רצה לומר דבר הנצב במקום אחד מבלי רגילות התנועה וההליכה

"גלתה" - מלשון גלוי

"העלתה" - מלשון עליה

"ואמהותיה" - שפחותיה

"מנהגות" - מלשון הנהגה והבאה

"מתופפות" - מלשון תוף והוא שם כלי נגון