קטע:מצודות על נחום ב ה

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"מראיהן" - מראה פניהם כלפידי אש וקלות מרוצתם כברקים אשר מעט תשיגם הראות לרוב המהירות

"ישתקשקון ברחובות" - השמעת קול כלי זיין ישמיעו ברחובות קריה

"יתהוללו הרכב" - אנשי הרכב יתהוללו בחוצות לרוץ הנה והנה

מצודת ציון

"יתהוללו" - ענין שטות ושגעון כמו ויתהולל בידם (שמואל א כג)מרוב המרוצה נראה כמשתגעים

"הרכב" - רצה לומר אנשי הרכב

"ישתקשקון" - ענין השמעת קול כמו והשיקו היקבים (יואל ב)

"ירוצצו" - מלשון ריצה ורדיפה